Ocena brak

FATIMSKA MATKA BOŻA - INSTYTUCJE

Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012

Do obsługi chorych pielgrzymów przy
s a n k t u a r i um w Fatimie powstało 1924 stow. Pia Uniäo dos
Servidas de Nossa Senhora de Fátima (eryg. 1926, 1931
otrzymało przywileje p a p . ) ; składa się z 4 sekcji - kapłanów,
lekarzy, obsługujących transport chorych, pielęgniarzy
i pielęgniarek; członkowie pracują w zał. 1929 szpitalu
i domu rekolekcyjnym oraz w otwartym 1926 Biurze Weryfikacji
Uzdrowień. Patronat M.B.F. i Chrystusa Króla
przyjęła 1933 portug. —» Akcja Katolicka, z której wyłoniła
się eryg. 1934 Pia Uniäo dos Cruzados de Fátima (1938
liczyła 500 000 członków). W Kanadzie powstała 1936 Krucjata
Różańcowa M.B.F. dla realizacji orędzia fatimskiego
upowszechniona przez Raphaela Dignana, bpa z North Bay;
objęła również Anglię. Dominikanie prowadzą krucjatę
różańcową, z centrum od 1939 w Fatimie, a od 1957 w Rzymie.
Franciszkanie z Wiednia od 1947 kierują Różańcową
Krucjatą Wynagradzającą w Austrii.

W Niemczech Joseph
Enthofer pod p a t r o n a t em M.B.F. założył 1944 w Nesselbach
(Wirtembergia) Eucharistisch-Marianische Opfergemeinschaft
z centralą w Altötting. Światowa Liga Zadośćuczynienia
Niepokalanemu Sercu Maryi, zał. 1946 w Baltimore przez
P. Ryana SJ, z 5-letnimi programami modlitw i pokuty liczy
26 000 członków z 44 narodowości; ekspiacyjny ruch mężczyzn,
zainicjowany 1965 przez amer, żołnierzy, ma ponad 2 min członków. Stowarzyszenie Milczących Uczestników
Krzyża (Silenziosi Operai della Croce), które zawiązało się
1947 w Fatimie, jest od 1964 pod opieką Stolicy Apost.;
rozwija działalność w 3 sekcjach - chorych zw. ochotnikami
cierpienia (volontari della sofferenza), zdrowych zw. braćmi
ludzi chorych (fratelli degli ammalati) oraz kapłanów stowarzyszonych
w Maryjną Ligę Kapł. (Lega Sacerdotale Mariana);
członkowie realizują orędzie fatimskie przez prywatny
ślub osobistej konsekracji i apostolatu, a także przez akceptację
cierpienia jako aktu ekspiacji oraz przez pracę wśród
chorych; stowarzyszenie liczy 60 000 członków pracujących
w szpitalach, sanatoriach i leprozoriach.

Kultowe stowarzyszenie
G u a r d a de honra do Coracäo de Maria, eryg. 1965 w
Fatimie posiada ok. 13 000 członków; celem jest modlitwa
i apostolat na rzecz powsz. królowania Niepokalanego Serca
Maryi oraz ekspiacja przez oddanie się w niewolę Niepokalanemu
Sercu Maryi. Orędzie fatimskie realizuje Kapłański
Ruch Maryjny (Movimento Sacerdotale Mariano) z centralą
w Mediolanie zainicjowany 1972 przez Stefano Gobbi; współpracownikami
ruchu mogą być zakonnice i świeccy gotowi
poświęcić się Niepokalanemu Sercu Maryi i poprzez modlitwę
oraz pokutę wspierać kapłanów w pracy nad odrodzeniem
Kościoła; ruch ten znany jest i w Polsce, a założyciel przewodniczył
1978 spotkaniom modlitewnym (tzw. wieczernik)
w Częstochowie, Niepokalanowie i Gostyniu.

Z orędziem
M.B.F. jest związana —» Błękitna Armia Maryi. Polscy
marianie prowadzą w Fatimie D o m Pokoju otwarty dla pielgrzymów;
pap. Jan Pawel II dokonał tu 12 V 1982 otwarcia
duszpast. ośrodka im. Pawła V I .

 

C. Balic, EMar 250-254; J. de Oliveira Dias, Notre Dame darts la piété populaire portugaise, MarMan IV 631-642 (bibliogr.); C M . Roschini, Dizionario di mariologia, R 1961, 166-167; J. de Marchi, The Crusade of Fatima, Fatima 1964; A. Magli, Problemi psicologici dell'apostolato in rapporto alle apparizioni di Lourdes e Fatima, MarEc XII 337-361; J. Schreiner, Marianisches Jahrbuch II. Unsere Mariengnadenstätten in deutschen Landen. Leutesdorf am Rhein 1967; J. Cunha, Guarda de honra do Coracäo de Maria, w: De primordiis cultus mariani. Acta Congressus Internationalis Mariologici-Mariani in Lusitania (Lisbona-Fatima} anno 1967 celebrati, R 1970, VI 339-346; L. Novarese, Come viene realizzata la richiesta di penitenza della Madonna nella luce del Concilio e dell' insegnamento dei papi, w: De primordiis cultus mariani. Acta Congressus lnternationalis Mariologici-Mariani in Lusitania (Lisbona-Fatima) anno 1967 celebrati, R 1970, VI 107-121; R. del Fante, La Madonna ai suoi sacerdoti prediletti. Movimento Sacerdotale Mariano, Mi 1973, 198011 (Kaplanski Ruch Maryjny. Matka Boża do kapłanów swoich najmilszych synów, Mi i980); J. Haffert, Fatima apostolat mondial, P 1984.

Podobne prace

Do góry