Ocena brak

FATIMSKA MATKA BOŻA

Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012

Tytuł kultyczny -» Matki
Bożej wywodzący się z objawień 1917 w —» Fatimie, w następstwie
których powstało tam świat, centrum jej kultu
i nar. sanktuarium Portugalii; pod p a t r o n a t em M.B.F. rozwinęły
się stowarzyszenia i ruchy rei. oraz dzieła charytatywne
i zak. zgromadzenia.

Podobne prace

Do góry