Ocena brak

FARQUHAR JOHN NICOL

Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012

ur. 1861, zm. 1929 w Manchester,
misjonarz protest., religioznawca.

Jako członek
London Missionary Society (—» misyjne towarzystwa I),
wyjechał 1890 do Indii, gdzie pracował w Bhawanipurze (Kalkuta)
jako misjonarz, badacz sanskrytu i tamt. religii; z
powodu słabego zdrowia wrócił 1922 do Anglii i został prof,
religioznawstwa na uniw. w Manchester;

napisał m.in. The
Crown of Hinduism (Lo 1913), Modern Religious Movements in India (NY 1915) i An Outline of the Religious Literature
of India (Lo 1920), przyczyniając się do pogłębienia badań
nad —» hinduizmem w E u r o p i e .

 

E. Viering, RGG II 877; E.J. Sharpe, John Nicol F.. Ca 1962; tenże,
Not to Destroy but to Fulfil, Lu 1965; S.Ch. Neill, DWM 207.

Podobne prace

Do góry