Ocena brak

FAREL GUILLAUME

Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012

ur. 1489 w Gap (Hautes-Alpes),
zm. 13 IX 1565 w Neuchâtel, szwajc. reformator.

Studia teol. odbywał w Paryżu, jednakże wskutek wystąpień
przeciw kultowi świętych, zmuszony do opuszczenia
miasta, przybył 1521 do Meaux, gdzie uległ wpływom doktryny
M. Lutra; był uczniem Erazma z R o t t e r d a m u i J. —> Fabera
Stapulensis; podczas dysputy teol. w Bazylei (1524)
przeciwstawiał się doktrynie kat. o sakramentach i bronił
poglądów U. Zwingliego; od 1529 przebywał w Bernie, skąd
oddziaływał na in. miasta s z w a j c ; posługując się demagogią,
a nawet fiz. środkami, wpłynął na pozyskanie miasta Neuchâtel
dla reformacji; wraz z J. Kalwinem przyczynił się do
ugruntowania reformacji w Genewie; wydalony z tego miasta
z Kalwinem 1538 przez r a d ę miejską, osiadł w Neuchâtel.

Do
teol. pism F . , które j e d n a k nie odegrały większej roli, należą
m.in. Sommaire, c'est une brève déclaration d'aucuns lieux fort
nécessaires à un chacun chrétien, pour mettre sa confiance en
Dieu et à aider son prochain (Bas 1525, G 1867") i Du vrai
usage de la croix de Jésus-Christ (Neh 1560, G 1865 ).

 

Guillaume F., 1489-1565, Neh 1930; S. Delattre, Guillaume F. Réformateur de la Suisse romande, du pays de Montbéliard et de Gap, Privas 1931; V. Carrière. Guillaume F., propagandiste de la réformation, RHEF 25(1934) 37-78; J. Dutilleul. DThC V 2081-2090; R. Pfister, Die Freundschaft zwischen Guillaume F. und Huldrych Zwingli, Zw 8(1947) 372-389; Y. Congar, Catholicisme IV 1095-1096; J. Courvoisier, EKL I 1266-1267; Lecler HT I 323-326; J.C. Olin, NCE V 835; M.H. Vicaire, DHGE XVI 531-534; J.J. Hémardinquer, DBF XIII 590-595; BBKL I 1597-1598.

Podobne prace

Do góry