Ocena brak

FARAUD HENRY JOSEPH OMI bp.

Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012

ur. 17 III 1823 w
Gigondas (dep. Vaucluse w pd. Francji), zm. 26 IX 1890 w
Saint Boniface ( K a n a d a ) , misjonarz.

Wstąpiwszy 1844 do zakonu studiował teologię i 1846
wyjechał do Saint Boniface, gdzie 1847 przyjął święcenia
k a p ł . , a nast. rozpoczął działalność mis. wśród Indian; zapoczątkował
1851 misje n. rzeką Mackenzie, j e z i o r em Athabaska
i Wielkim Jeziorem Niewolniczym; 1862 zosta! pierwszym
wikariuszem apost. Athabaska-Mackenzie i 1863 przyjął
sakrę biskupią;

jest a u t o r em gramatyki języka kri, katechizmów,
modlitewników, śpiewników; przetłumaczył też Pismo
św. na narzecza indiańskie; jego głównym dziełem jest pamiętnik
Dix-huit ans chez les sauvages (P 1866, 1870).

 

A.G. Morice, Histoire de l'Eglise catholique dans l'Ouest Canadien, Winnipeg 1912, 19222; BMis III 817, 1015; J.M. Fortier, DHGE XVI 497-498.

Podobne prace

Do góry