Ocena brak

FARADAY MICHAEL

Autor /Kordula Dodano /25.09.2012

ur. 22 IX 1791 w Newington Butts k. Londynu, zm. 25 VIII 1867 w H a m p t o n Court k.
Londynu, fizyk i chemik.

Był samoukiem; od 1813 l a b o r a n t em i od 1815 asystent
em H. Davy'ego; 1827 został prof, chemii w Royal Institution;
skroplił większość gazów, odkrył prawo indukcji elektromagnetycznej
(1831), prawa elektrolizy (1833), zjawisko
skręcenia płaszczyzny polaryzacji fali świetlnej pod wpływem
pola magnetycznego (1846), zjawisko diamagnetyzmu,
zasadę zachowania ładunku elektrycznego; do fizyki wprowadził
pojęcie pola elektromagnetycznego, co wyeliminowało
pojęcie działania na odległość, a odkrycie prawa indukcji
pozwoliło na skalę przemysłową wytwarzać prąd elektryczny.
Badania nauk. przedstawił F. w Experimental Researches
in Electricity (I-III, Lo 1839-55), Experimental Researches
In Chemistry and Physics (Lo 1859), On the Various Forces
in Nature (Lo 1873) oraz w The Chemical History of a Candle
(Lo 1861; Dzieje świecy, Wwa 1888), a poglądy filoz.
i rei. zawiera jego Diary (I-VIII, Lo 1932-36).

F. był człowiekiem rei.; od 1821 należał do szkoc. wspólnoty
rei. sandemanianów (głoszącej powrót do prostoty
praktyk rei. pierwszych chrześcijan) i od 1840 j a k c jej przełożony
(z wyboru) wygłaszał w niedziele prelekcje rei.;
istnienie Boga było dla niego oczywiste, co ukazał w sformułowaniu
„zdziwiło was panowie, żeście usłyszeli z ust moich
słowo Bóg, lecz zapewniam was, że pojęcie Boga i cześć,
jaką mam dla niego, opieram na podstawach tak pewnych,
j a k pewne są prawdy z dziedziny fizyki".

Wg jego przekonań
dzieła stworzone świadczą o wielkości jego stwórcy; stąd
badanie przyrody (uważane za rei. obowiązek uczonego)
pozwala lepiej poznać Boga; religijność F. realizowała się w jego dążeniu do doskonałości mor. przez poszukiwanie
prawdy i służenie drugiemu człowiekowi; w życiu codziennym
odznaczał się prostotą i skromnością (nie przyjął prezesury
w Royal Society ani tytułu szlacheckiego).

 

W. Werner, Elektryczność i magnetyzm. Dzieło F.. w: Dzieje rozwoju fizyki w zarysach, Wwa 1931, II 86-128; T. Martin. Faraday, Lo 1934; E. Porębski, Wielcy twórcy nauki, Wwa 1934, VIII 174-180; M. von Laue, Geschichte der Physik, Bo 1946, F 19594 (Historia fizyki, Wwa 1957 , 52, 73 , 79, 82, 130); R. Sobiesiak, Poczet wielkich fizyków, Wwa 1969, 19752, 61-67.

Podobne prace

Do góry