Ocena brak

FANKIDEJSKI JAKUB ks.

Autor /Kordula Dodano /25.09.2012

ur. 23 V 1844 w Wielbrandowie
k. Pelplina, zm. 6 VI 1883 w Pelplinie, pedagog, historyk.

Po studiach teol. na uniw. w Münster i Fryburgu Br. przyjął
1870 w Pelplinie święcenia k a p ł . ; 1870-82 był wik. kat
e d r a l n ym i nauczycielem Collegium Mariánům w Pelplinie;
od 1875 należał do Tow. Naukowego w Toruniu i był sekret
a r z em wydziału teol.;

napisał m.in. Utracone kościoły
i kaplice w dzisiejszej diecezji chełmińskiej (PI 1880), Obrazy
cudowne i miejsca w dzisiejszej diecezji chełmińskiej (PI 1880),
oraz Klasztory żeńskie w diecezji chełmińskiej (PI 1883);
współpracował z SGKP.

 

S. Kujot, Ksiądz licencjat teologii Jakób F., RTNT 3(1884) 115-118; P.
Czapiewski, PSB VI 368; H. Mross. Jakub F., historyk regionalny, w: Zasłużeni ludzie Pomorza Nadwiślanego z okresu zaboru pruskiego, Gd 1979, 44-45; tenże. PolKan I 121-122.

Podobne prace

Do góry