Ocena brak

FAMILIANIE, familiści, Family of Love, Huis der Liefde, familia caritatis

Autor /Kordula Dodano /25.09.2012

Pseudomistyczno-panteistyczna sekta zainicjowana
1540 w Emden (pn.-zach. RFN) przez kupca
Heinricha Niclaesa, propagująca —» antynomizm ( I ) .

Dla szerzenia swych poglądów Niclaes odbywał podróże do
Holandii, Flandrii, Francji i Anglii; wyznanie wiary opracował
1575; na podstawie przypisywanego sobie objawienia,
uznając się za boskiego wysłannika i wcielenie boskości dla
wszystkich wyznań będących równymi w „rodzinie miłości",
głosił, że religia sprowadza się tylko do sfery uczucia;

najwyższą
zasadą jest miłość Boga, o istocie którego można
myśleć zgodnie z własnym odczuciem; królowa ang. Elżbieta I
edyktem z 1580 oskarżyła Niclaesa o propagowanie rozwiązłości
mor.; mimo to zwolennicy jego doktryny przetrwali do
końca XVII w., głównie w Holandii i Anglii.

 

F. Nippold. Heinrich Niclaes und das Haus der Liebe, ZHTh 32(1862) 323-402, 473-563; G. Bareille, DThC V 2070-2072; F. Loofs, ERK IV 272-273; K. Algermissen, LThK IV 21; H. Stein-Schneider, Les f. (secte néo-cathare du 16e siècle), Cahiers d'études cathares 36(1985) 3-5.

Podobne prace

Do góry