Ocena brak

FALLEN TIMBERS, BITWA POD FALLEN TIM-BERS 1794.

Autor /asiek Dodano /01.08.2012

Generał Anthony Wayne (1745-1796), następca generała Arthura St. Claira (1736?-1818) na stanowisku na­czelnego dowódcy armii USA Terytorium Północno-Zachodniego (patrz st. claira porażka 1791) otrzymał polecenie rozbicia konfederacji plemion indiańskich, która sprawiała mnóstwo kłopotów na tym tere­nie. Wyruszył z 1000 żołnierzami, którzy przeszli prawie dwuletnie przeszkolenie. Posuwał się w kierunku Fortu Miami, waro­wni brytyjskiej nad rzeką Maumee w obec nym Ohio, gdzie prawie 2000 zebranych Indian oczekiwało na starcie z armią Way-ne'a. Pokojową propozycję Wayne'a odrzu­cono. W połowie sierpnia 1794 Wayne, zręcznie kierując swoimi żołnierzami, zmu­sił Indian do konfrontacji w pobliżu obec­nego Toledo (Ohio). Indianie schronili się za naturalną palisadą z powalonych drzew; Wayne przez kilka dni zwlekał z atakiem. 20 sierpnia część Indian udała się po zapasy żywności do Fortu Miami, a wówczas Way­ne zaatakował i w ciągu niespełna dwóch godzin zmusił Indian do ustąpienia. Brytyj­czycy nie udzielili obiecanej wojownikom pomocy. Żołnierze Wayne'a obrócili w pe­rzynę indiańskie wsie i zniszczyli pola uprawne. 3 sierpnia 1795 wódz Mały Żółw (1752-1812), reprezentujący konfederację Indian, podpisał traktat w Greenville, w któ­rym Indianie odstąpili Stanom Zjednoczo­nym większą część Ohio oraz obszary w In­dianie, Illinois i Michigan.

Podobne prace

Do góry