Ocena brak

FALIŃSKI KAROL CR

Autor /Kordula Dodano /25.09.2012

ur. 30 I 1876 w Kamionce Strumüowej
k. Lwowa, zm. 25 VII 1923 w Tarnowie, polonijny
działacz religijny.

Do zgrom, wstąpił 1896 w Krakowie i studia filoz.-teol.
odbył na Gregorianum, a 1901 przyjął w Rzymie święcenia
k a p l . ; był prefektem zakładów wychowawczych w Krakowie
i seminarium nauczycielskiego we Lwowie; od 1911 w Chicago,
jako współpracownik „Dziennika Chicagoskiego",
redagował od 1914 dział rei.; w tamt. „Przeglądzie Kościelnym"
1917-20 zamieszcza! obszerne artykuły o tematyce
biblijnej.

Pomaga! w pracy duszpast. w par. zmartwychwstańców
w Chicago (św. Jana Kantego 1911-13 i 1916-18,
św. Jadwigi 1913-15, św. Stanisława Kostki 1915-16 i 1920-21,
św. Jacka 1918-20), a także w Kanadzie (par. Najśw. Serca Jezusa w Kitchener); 1 9 2 1 - 2 2 pracował w par. Zbawiciela
w Warszawie i Misji Pol. w Wiedniu.

 

T. Olejniczak, Śp. ksiądz Karol F. CR, Dziennik Chicagoski 34(1923) z.
206; Dzielny Polak i patriota śp. ksiądz Karol F. CR, Dziennik Chicagoski 52(1942) z. 80; W. Kwiatkowski, Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, Albano 1942; J. Iwicki, The First One Hundred Years. A Study of the Apoštoláte of the Congregation of the Resurrection in the United States 1866-1966. R 1966, 246; E. Janas, Dictionary of American Resurrectionists 1865-1965. R 1967, 16-17; Introduction to the Sources of Resurrectionist History and Spirituality, R 1977.

Podobne prace

Do góry