Ocena brak

Fale i efekty relatywistyczne

Autor /lena2003 Dodano /07.02.2011

 

CZASOPRZESTRZEŃ:przestrzeń czterowymiarowa,w której3wymiary odpowiadają trójwymiarowej przestrzeni geometrycznej,a czwartym wym- iarem jest czas.W cz.zachodzą wszystkie zjawiska przyrodnicze.  

CZAS: pojęcie pierwotne(takie,którego nie definiuje się).Razem z przestrzenią tworzy czterowymiarową czasoprzestrzeń.Cz.pełni w niej rolę wymiaru czasoprzestrzeni,który umożliwia rozróżnienie2identycznych zdarzeń zachodzących w tym samym miejscu przestrzeni.

RUCH:zmiana położenia ciała w stosunku do innych ciał.Każdy r.jest względny,bo jego parametry zależą od wyboru układu odniesienia.

ELEKTRON:cząstka elementarna o najmniejszym ładunku elektrycznym,czyli elementarnym: e = 1,6 ∙ 10–19 C i o masie spoczynkowej me = 9,1 ∙ 10–31 kg.E.odkryty został w1897przez JosephaThomsona.

DYLATACJA CZASU:w teorii względności efekt polegający na opóźnianiu się zegara będącego w ruchu w stosunku do zegara spoczywającego w pewnym układzie inercjalnym odniesienia bądź na opóźnianiu się zegara znajdującego się w silnym polu grawitacyjnym.

FALA DŹWIĘKOWA(AKUSTYCZNA):fala mechaniczna podłużna o częstotliwości pomiędzy 20 Hz a 20 000 Hz,słyszalna dla ucha ludzkiego.W powietrzu rozchodzi się z prędkością 330 km/h.

FALA ELEKTROMAG- NETYCZNA:zaburzenie pola elektrycznego&magnetycznego rozchodzące się w ośrodku materialnym lub w próżni.Prędkość rozchodzenia się tych fal jest równa prędkości światła,które też jest falą elektromagnetyczną.

1881–87-wykrycie niezależności prędkości światła od układu odniesienia-A.A. Michelson,E.W.Morley.

MASA:miara ilości materii danego ciała.Nie zmienia się po przeniesieniu,nie zmienia się również na orbicie około- ziemskiej(w stanie nieważkości).

CIĘŻAR:siła,z jaką źródło pola grawita-cyjnego przyciąga dane ciało.

RUCH:zmiana połozenia ciała w stosunku do innych ciał.

WZÓR EINSTEINA:wzór wyrażający zależność między całkowitą energią ciała E i jego masą relatywistyczną m : E = mc 2 (c-pr. światła w próżni równa ok.300 000 km/s); podany w 1905 przez A. Einsteina.

UKŁ.INERCJALNY:układ odniesienia, w którym jest spełniona zasada bezwładności, tzn. taki, w którym ciała nie podlegające działaniu żadnych sił lub podlegające działaniu sił o wypadkowej równej zeru spoczywają lub poruszają się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

UKŁ.NIEINERCJALNY:układ, w którym nie jest spełniona zasada bezwładności, w układzie takim prawa dynamiki (zasady dynamiki Newtona) są słuszne dopiero po dołączeniu do sił rzeczywistych sił pozornych (siła bezwładności).

Podobne prace

Do góry