Ocena brak

FADIEJEW Aleksandr Aleksandrowicz (1901 - 1956)

Autor /Leoncjusz Dodano /20.11.2012

Stara gwardia

Pisarz doskonale znany wszystkim, którzy do szkoły chodzili za czasów PRL-u, a
to za sprawą powieści Młoda Gwardia, będącej lekturą obowiązkową.

Aktywny
piewca komunistycznej władzy. W latach 1946-1954 pełnił funkcję przewodniczącego
Związku Pisarzy Radzieckich i ponosił bezpośrednią odpowiedzialność za represje
wobec ludzi pióra i politykę kulturalną w kraju. Fanatycznie oddany partii i Stalinowi,
fatalnie zniósł XX Zjazd KPZR, który uświadomił bankructwo idei komunistycznych i
uczynił go w pewnym sensie współwinnym zbrodni poprzednich dzie+ sięcioleci.

Popełnił samobójstwo wkrótce po zjeździe. Zastrzelił się 13 maja 1956 roku w
Pierediłkinie. W prasie ukazały się notki wyjaśniające samobójstwo alkoholizmem
pisarza.

Podobne prace

Do góry