Ocena brak

FACCHINETTI CAMILLO OFM bp.

Autor /Iti Dodano /25.09.2012

Imię zak. Wiktoryn,
ur. 12 V 1883 w Gorlago (Lombardia), zm. 25 XII 1950 w
Mediolanie, historyk, pisarz religijny.

Do zakonu wstąpił 1900 i po studiach filoz.-teol. w seminariach
zak. przyjął 1907 święcenia kapł.; odbył studia specjalistyczne
z historii średniow. w Lowanium, a teologii na
uniw. Sacro Cuore w Mediolanie, gdzie 1931-36 wykładał
historię średniow.; owocem jego kazn. działalności radiowej,
prowadzonej 1931-36, były Discorsi radiofonici (10 tomów
kazań niedzielnych, świątecznych i okolicznościowych).

Z
liczącego ponad 200 pozycji dorobku najważniejsze są erudycyjne
i kryt. prace o tematyce zak., m.in. La questione francescana.
Studio critico sulle fonti della vita di san Francesco
(Q 1918), Tommaso da Celano. Studio sul primo biografo
di san Francesco (Q 1918), / santuari francescani (ITU, Mi
1925-27), San Francesco d'Assisi. Guide bibliografiche (R
1928) i kryt. wydanie pism Franciszka z Asyżu - Gli scritti di
san Francesco d'Assisi (Mi 1940, 19572), a także hągiograficzne
Vita di san Francesco d'Assisi (Mi 1921, 19262), Antonio
di Padova. Il santo, l'apostolo, il taumaturgo (Mi 1925),
San Bernardino da Siena. Mistico sole del secolo XV (Mi
1933).

Postać Franciszka popularyzował F. również w publikacjach
dla młodzieży m.in. Siate amici. San Francesco d'Assisi
e l'amicizia cristiana (Mi 1918), Siate allegri. Il serafico
Poverello e la gioia della vita (Mi 1920), La storia del Poverello
d'Assisi narrata ai giovanetti (Mi 1920, 1926); współpracował
też z czasopismami nauk. i popularnymi (kośc.
i świeckimi). Mianowany 1936 bpem tytuł. Nicius i apost.
wikariuszem Trypolitanii (Libia) prowadził działalność organizacyj
no-duszpasterską.

 

AOFM 70(1951) 98-99; F. Casolini, Monsignore F., SFr 23(1951) 133-134; A.P. Jervolino, Monsignore F. nel decennale della morte. Frate Francesco 28(1951)62-70.

Podobne prace

Do góry