Ocena brak

FABISZ PAWEŁ WŁADYSŁAW ks.

Autor /Iti Dodano /25.09.2012

ur. 29 VI 1819 w Gliwicach,
zm. 24 IV 1881 w Ostrowie Wlkp., duszpasterz, historyk.

Studia teol. rozpoczął 1837 na uniw. wrocł.; 1838 wstąpił
do seminarium duch. w Poznaniu; 1842 przyjął święcenia
k a p ł . i został mansjonarzem oraz kaznodzieją w farze pozn.,
1845 komendarzem w Baranowie k. Kępna, a 1868 prob, w
Ostrowie Wlkp.; publikował bezimiennie powiastki dla ludu
i artykuły w miesięczniku „Obrona Prawdy", a z ks. J. Korytkowskim
redagował tygodnik „Przyjaciel Ludu Katolick
i e g o " (Baranów 1856-57) propagując trzeźwość i abstynencję
oraz szerząc kult św. Barbary; ułożył także Katechizm
wiary katolickiej (Oleśnica 1858).

W wyniku badań prowadzonych
w archiwach pozn. i nuncjatury wiedeńskiej, opublikował
rozprawy z kośc. dziejów Baranowa, Kępna i Ostrowa
Wlkp. oraz z zakresu historii instytucji kośc. w Polsce;
trwałą wartość zachowały Wiadomości o legatach i nuncjuszach
apostolskich w dawnej Polsce (Ostrów Wlkp. 1864,
18662 ) i Wiadomość o synodach prowincjonalnych i diecezjalnych
gnieźnieńskich (Oleśnica 1860, Kępno 18612 pod zmienionym tytułem ) .

 

Z. Grot, PSB VI 339-340; S. Książek, PolKan I 114-119; tenże, Wykształcenie kanonistvczne duchowieństwa archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w lalach 1835-1873, PK 25(1981) z. 3-4, 149-223; M. Banaszak. SPTK I 449-450.

Podobne prace

Do góry