Ocena brak

Ewolucja rehabilitacji

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

Słowo „rehabilitacja”, które wprowadzili Anglosasi po pierwszej wojnie światowej, było trafnym okre-śłenic/n (łacińskie słowo toMi/as oznacza, .zręczność, sprawność”, a przedrostek re - „zwrotność”). Dotyczyło to w tym okresie osób dorosłych, głównie inwalidów wojennych, którym kalectwo nie pozwoliło na powrót do pracy. Celem rehabilitacji było przywrócenie im maksymalnej do osiągnięcia sprawności, aby mogli podjąć pracę i włączyć się czynnie w życie społeczne.

W związku z narastającą liczbą osób niepełnosprawnych w drugiej połowie XX wieku rehabilitacja stała się pojęciem dużo szerszym niż pierwotne przywracanie zdolności do pracy.

Światowa Organizacja Zdrowia - Sekcja do Rozwoju Rehabilitacji, oraz Międzynarodowe Towarzystwo Rehabilitacji uznały następującą definicję rehabilitacji:

Rehabilitacja jest to kompleksowe, zespołowe działanie, postępowanie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie (na skutek wad wrodzonych, schorzeń, urazów), które ma na celu przywrócenie tym osobom pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Inaczej - rehabilitacja jest procesem wykształcenia lub przywracania sprawności fizycznej i psychicznej osobie, która tego potrzebuje dla uzyskania zdolności i możliwości włączania się w czynne życie zawodowe i społeczne. Rehabilitacja jest więc procesem medyczno-społecznym.

 

Podobne prace

Do góry