Ocena brak

Eutrofizacja, przeżyźnienie

Autor /Halina Dodano /19.03.2013

Proces nadmiernego gromadzenia się subst. pokarmowych wzbiornikach wodnych wskutek nadmiernejprodukcji materii organicznej. E., powodowanarozwojem przemysłu (produkcją detergentów zawierających fosfor), nadmierną chemizacjąrolnictwa (przenawożenie nawozamiazotowymi i fosforowymi) oraz przemysłowymchowem zwierząt, prowadzi do szybkiejdegradacji wód.

Zjawisko e. powoduje odkładaniesię osadów i zmianę warunków fizykochem.(mętność, zmiana barwy wody, ubytkitlenu, wzrost zawartości fosforu, występowaniesiarkowodoru) oraz zmiany biologii zbiorników:wzrost produkcji pierwotnej i wtórnej,spadek liczby gatunków, zakwity fitoplanktonu,sukcesję gatunków (zanikają cenniejszegatunki ryb).

Procesom e. podlegają szczególniejeziora (zarastanie, wypłycanie). Ostatecznymskutkiem e. jest dyskwalifikacja wód i ichcałkowita nieprzydatność do celów użytkowych.Zbiornik zeutrofizowany wymaga rekultywacji.W Polsce ok. 80% jezior jest zaliczanychdo eutroficznych.

Podobne prace

Do góry