Ocena brak

Europejski Fundusz Gwarancji Rolnych i Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – I i II filar WP Rolnej

Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012

  • EUROPEJSKI FUNDUSZ GWARANCJI DLA ROLNICTWA (EFGR)

  1. podobny funkcją do Sekcji Gwarancji

  2. działania w zakresie interwencji, subsydiów eksportowych i dopłat bezpośrednich, jak również

  3. działania informacyjno-promocyjne.

  4. Dotychczasowe działania wspierające rozwój obszarów wiejskich nie będą już przechodziły przez EFGR. Właściwym funduszem do tego celu będzie EFRROW.

  • EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW)

  1. Finansowanie wszystkich działań przyczyniających się  do rozwoju obszarów wiejskich

  2. Fundusz łączy środki z Sekcji Orientacji oraz środki na rozwój obszarów wiejskich z dotychczasowej Sekcji Gwarancji

Do góry