Ocena brak

Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony (ESDI)

Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012

Pojęcie ESDI zrodziło się w 1991 roku jako próba koncepcyjnego powiązania ustanowionej w ramach Unii Europejskiej wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa z rolą NATO jako euroatlantyckiej podstawy europejskiego systemu zbiorowej obrony, podjęta przez grupę państw członkowskich Unii Zachodnioeuropejskiej, będących zarówno członkami powstającej Unii Europejskiej, jak i NATO, w pewnym sensie w odpowiedzi na zlecenie UE i jej oczekiwania wobec Unii Zachodnioeuropejskiej, wyrażone w Traktacie z Maastricht. Sojusz Północnoatlantycki zrazu odrzucił niejasną koncepcję ESDI, by po kilku latach zaakceptować ją w postaci ESDI w ramach NATO".

Jednak Unia Europejska, posługująca się pojęciami mającymi prawne umocowanie w Traktacie o Unii Europejskiej, takimi jak wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa czy wspólna polityka obronna, nigdy nie wprowadziła politycznej koncepcji ESDI do swojego dyskursu, preferując w razie konieczności niezobowiązujący termin ogólny tożsamość europejska .Oznacza to w praktyce dystansowanie się UE od ESDI w ramach NATO" i CEDP w ujęciu Unii Zachodnioeuropejskiej. W tej sytuacji, kwestia relacji między CFSP a NATO, dla której wyjaśnienia stworzono koncepcję ESDI, nadal nie znajduje rozwiązania.

Podobne prace

Do góry