Ocena brak

EUROPEJSKA KARTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Lokalnego)

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

Została przyjęta przez Radę Europy 15.X.1985r.a w 1994r.została ratyfikowana przez polski parlament i jest prawem obowiązującym w naszym kraju. EKST jest to dokument, który określa pewne ogólne zasady funkcjonowania samorządu lokalnego w krajach demokratycznych. Chodzi o to żeby tak sformułować model samorządu lokalnego, aby zapewniał efektywne uczestnictwo obywateli w zarządzaniu sprawami publicznymi na szczeblu lokalnym. Idea powstania EKST.

Samorząd terytorialny jest to prawo i zdolność społeczności lokalnej w granicach określonych prawem (sugeruje tutaj potrzebę funkcjonowania instytucji nadzoru państwa nad zarządzaniem, aby interes lokalny nie był sprzeczny z interesem państwa) do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców”

Przy pomocy samorządu terytorialnego, zarządza się dużą częścią spraw publicznych społeczności lokalnej, część pozostaje dalej w dyspozycji państwa.

Zawartość EKST.

  1. Zakres działania samorządu terytorialnego.

  2. Zasada ochrony granic społeczności lokalnych

  3. Dopuszcza kontrole administracyjną funkcjonowania samorządu(nadzór - zachowanie zasady, że działalność samorządu musi być zgodna z prawem, także możliwość interwencji organu nadzorującego)

  4. Określa zasady finansowania społeczności lokalnej.

  5. Prawo zrzeszania z innymi społecznościami lokalnymi(tworzenia stowarzyszeń)

  6. Prawo ochrony prawnej (odwoływania się do sądów w celu zapewnienia swobodnego wykonywania swoich uprawnień)

Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi(obowiązująca w Polsce ratyfikowana przez polski parlament w 1993r.)

Ta konwencja odnosi się do możliwości stworzenia podstaw zasad współpracy m/n samorządu terytorialnego. Współpraca poszczególnych regionów z krajami ościennymi lub z krajami, z którymi mamy jakieś bliższe kontakty dyplomatyczne. Ustawa o samorządzie województwa nawiązuje do zasad tej konwencji, bo stwarza możliwość współpracy polskiego samorządu wojewódzkiego z regionami innych państw zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

Te dwa akty (EKST, EKSR) charakteryzują dwie typowe formy samorządu terytorialnego lokalnego i regionalnego, trzeci mówi o współpracy samorządów terytorialnych wszystkich poziomów lokalnych, pod lokalnych lub regionalnych.

Istnieje także akt przyjęty przez Radę Europy - Europejska Karta Samorządu Regionalnego, przyjęta w 1997r. W przypadku tego aktu, nie jest on ratyfikowany przez polski parlament, więc w Polsce nie obowiązuje.

Podobne prace

Do góry