Ocena brak

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Pakt brukselski. NATO

Autor /Bolemir Dodano /08.05.2012

 

Zimna wojna odegrała decydującą rolę w powrocie RFN do wspólnoty międzynarodowej. W 1946 roku - w obliczu rosnącej presji radzieckiej - w sto­licach europejskich mówić poczęto o stworzeniu sojuszu mogącego stawić czoło zagrożenia ze Wschodu. Już w 1947 r. W.Brytania i Francja podpisały pakt z Dunkierki - sojusz obronny wymierzony przeciw Niemcom. Po dołączeniu do tego paktu krajów Beneluksu (1948) powstał pakt brukselski. Na jego mocy utworzono koordynującą obronę zachodnioeuropejską Unię Zachodnią.

Kryzys berliński 1948-9 r. przyśpieszył działania na rzecz utworzenia Paktu Atlantyckiego (Organizacja Paktu Północnego Atlantyku, NATO). Powołano go do życia na konferencji waszyngtońskiej w kwietniu 1949 r. W skład NATO - paktu obronnego o zasięgu ograniczonym do strefy Północnego Atlantyku i Europy weszły Stany Zjednoczone i Kanada, W. Brytania, Francja, Włochy, kraje Beneluksu, Dania, Norwegia, Islandia, Portugalia.

W 1952 r. przyjęto do paktu Grecję i Turcję, w 1955 r. RFN, w 1982 r. Hiszpanię. Pakt Atlantycki stał się wkrótce filarem opartego na równowadze sił i strachu ładu w podzielonej Euro­pie.

Podobne prace

Do góry