Ocena brak

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Beneluks i Szwajcaria

Autor /Bolemir Dodano /08.05.2012

 

Nieco odmiennie ukształtował się układ sił w krajach Beneluksu. Pozycja komunistów nie była tak silna, jak we Włoszech czy Francji, zniszczenia wojenne (poza Holandią) mniejsze. Ośrodkiem życia politycznego stały się partie katolic­kie, socjalistyczne bądź liberalne, kształtujące demokratyczne koalicje rządowe w całym okresie międzywojennym.

Bodźcem rozwoju gospodarczego tych kra­jów stał się plan Marshalla, a następnie udział w integracji europejskiej. Jedynym poważnym konfliktem był kryzys 1950 r. w Belgii. Po powrocie z emigracji oskarżonego powszechnie o kolaborację z Niemcami króla Leopolda IV doszło do wystąpień, które spowodowały abdykację tego monarchy. Sytuację Belgii komplikował nasilający się konflikt walońsko-flamandzki.

Szwajcaria trzymała się w owym okresie polityki pełnej neutralności. Nie przystąpiła nawet do ONZ, choć uczestniczyła w jej organizacjach wyspecjali­zowanych, a później w OEEC i w EFTA.

Podobne prace

Do góry