Ocena brak

EULOGIUSZ Św.

Autor /Sebald Dodano /21.09.2012

zm. 607 w Aleksandrii, teolog, polemista; był w Antiochii mnichem i prezbiterem, a od 580 patriarchą Aleksandrii.

Jako żarliwy zwolennik chrystologii Soboru Chalced. bronił czystości wiary w polemice z monofizytami, nowacjanami i agno-etami; przyjaźnił się z pap. Grzegorzem I Wielkim. Pisma E. zachowały się we fragmentach (PG 86,2937-2964) i streszczeniach Focjusza (PG 103,532-536,677,940-956, 1024-1088);

niesłusznie przypisuje się mu autorstwo traktatu De Trinitate o-raz kazania na Niedzielę Palmową (PG 862,2913-2937), które napisał Sofroniusz, patriarcha Jerozolimy; zachowały się także listy Grzegorza do E. (1,24; 5,41; 6,58; 7,31.37; 8,28.29,9,175; 10,14.21 ; 12,16; 13,44 - wg MGHEp), które na język pol. przełożył J. Czuj (Grzegorz Wielki, Listy I-IV, Wwa 1954-55); wspomnienie w Kościele wsch. 13 II, w zach. 13 IX.

 

O. Bardenhewer, Ungedruckte Excerpte aus einer Schrift des Patriarchen E. von Alexandrien über Trinität und Inkarnation, ThQ 78(1896) 353-401; Bardenhewer V 19; A. Jülicher, Die Liste der alexandrlnlschen Patriarchen im 6. und 7. Jahrhundert, w: Festgabe Karl Müller, T 1922, 19; J. Czuj, Papież Grzegorz Wielki, Wwa 1948, 155-159; G. Bardy, Catholicisme IV 683; H. Rahner, LThK III 1182; J. Darrouzès, DHGE XV 1388-1389.

Podobne prace

Do góry