Ocena brak

Etyka urzędnika

Autor /krzysio Dodano /08.08.2011

- 10 "przykazań" urzędnika to nic innego jak kodeks etyczny, wedle zasad którego powinien urzędnik postępować w konfrontacji z petentem. Kodeks etyczny urzędnika to zbiór zasad, jakimi powinni kierować się pracownicy urzędu miasta. W kodeksie zapisano 10 przykazań.

- Urzędnik powinien między innymi postępować zgodnie z prawem, szanować własność cudzą jak i prywatną. Oczywiste, by był uczciwy i wyrozumiały. Znalazł się również zapis o ubiorze urzędnika i służebnej roli jaką powinien pełnić wobec społeczeństwa.

- Zgodnie z zapisami kodeksu pracownicy są zobowiązani traktować pracę jako służbę publiczną, której celem nadrzędnym jest dobro wspólnoty samorządowej i każdego klienta z osobna, wykonywać ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej, przedkładać dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska, traktować obywateli sprawiedliwie, odrzucając wszelkie dyskryminacje.

- Urzędnicy muszą także doskonalić swoją wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje. Kodeks zabrania manifestowania w pracy swoich poglądów i sympatii politycznych. Jednocześnie nakazuje urzędnikom bycie uprzejmym i schludnie ubranym.

Podobne prace

Do góry