Ocena brak

ETYKA PRACY URZĘDNICZEJ – DYLEMATY ETYCZNE URZĘDNIKÓW - Systemy wartości, z którymi może identyfikować się urzędnik

Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011

- system wynikający z ładu moralnego społeczeństwa, na który składają się konstytucyjne wartości państwa prawa, wartości i normy religijne, „moralność świecka”

- system wartości organizatorskich obowiązujących w urzędzie

- system wartości wynikający ze sztuki profesjonalnego uprawiania zawodu

- system wartości wynikający z osobistych przekonań opartych o doświadczenia, wiedzę, tradycję

Najprostszą sprawą jest, gdy wartości zawarte w tych czterech systemach odpowiadają uniwersalnym wartościom zawartym w ładzie moralnym społeczeństwa oraz gdy tym samym wartościom służą normy prawne

Taki stan jest jednak trudny do osiągnięcia i w każdym państwie występują większe lub mniejsze konflikty między wartościami zawartymi w różnych systemach, nieraz nawet między wartościami w ramach jednego systemu

Do góry