Ocena brak

ETYKA PRACY URZĘDNICZEJ – DYLEMATY ETYCZNE URZĘDNIKÓW - Kryteria uwzględniane przy podejmowaniu działań (w obliczu sprzecznych interesów i dylematów wartościowych) wg. A. Cava, P. West’a i E.M. Berman’a

Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011

- Kryterium konsekwencji - stosowane w celu uzasadnienia działania wyborem postępowania, które jest danej sytuacji najlepsze i powoduje najmniej szkód

- Kryterium konsekwencji - podstawy stosowania

   * etyka utylitarna - pomaga odpowiedzieć na pytanie, które działanie przyniesie największe korzyści największej liczbie osób;

   * zasada proporcjonalności, pozytywne i negatywne skutki wyboru;

   * teoria sprawiedliwości - czy jest to działanie traktujące wszystkich równo;

   * imperatyw moralny Kanta - czy z punktu widzenia osób trzecich, których dotyczy to działanie, może być ono uznane za uzasadnione;

   * zasada rewersu - czy chciałbym być na miejscu osoby, do której moje działanie jest adresowane;

   * porządek publiczny - jaki rodzaj działania będzie chronić go optymalnie

- Kryterium uczciwości - uzasadnienie motywów dokonywanych wyborów wartościami osobistymi oraz panującymi w środowisku pracy

- Kryterium uczciwości - podstawy stosowania

   * zasada autorytetu - jakie działanie podjęłaby w takiej sytuacji osoba o autorytecie moralnym i prawym charakterze;

   * zasada jawności - jakie działanie zaakceptowaliby moi przyjaciele, rodzina i inne bliskie mi osoby;

   * sztuka profesjonalnego wykonywania zawodu - jakie działanie w danej sytuacji jest uzasadnione dla innych profesjonalistów i komisji etyki zawodowej;

   * osobiste przekonania - jaki rodzaj działania przekonuje mnie osobiście

- Kryterium ochrony praw innych - podejmowanie alternatywnych wyborów przy stosowaniu tego kryterium uzasadnia najpełniejsza ochrona praw podmiotowych, włączając w to prawa człowieka

- Kryterium ochrony praw innych - podstawy stosowania

   * zasada równych szans - czy moje działanie ogranicza prawa innych do podejmowania czynności, do których są uprawnieni;

   * ochrona praw człowieka - czy określone działanie pozbawi jakąkolwiek osobę praw podmiotowych, które muszą być chronione i respektowane

- Kryterium praktycznych rezultatów działań - podejmowanie alternatywnych wyborów przy stosowaniu tego kryterium uzasadniają kierunki dokonywanych wyborów, które są możliwe w świecie jako takie

- Kryterium praktycznych rezultatów działań - podstawy stosowania

   * zasada starych przyzwyczajeń – jakie działanie sprzyja moim osobistym interesom, nie naruszając norm prawnych;

   * zasada Darwinizmu – jakie działanie zapewni mi awans i „spokój” w urzędzie;

   * zasada konfliktu pomiędzy wartościami organizacyjnymi a osobistymi – jakie działanie prowadzi do zdominowania przez wartości organizacyjne moich wartości osobistych;

   * zasada lojalności organizacyjnej – jakie działanie należy wybrać dla dobra organizacji, znając jej cele i zadania

Do góry