Ocena brak

Etiopia - Struktura zatrudnienia

Autor /Wilhelm Dodano /26.09.2011

Rolnictwo zatrudnia 78% pracujących mieszkańców, przemysł 9%, usługi i handel 13%. Dochód narodowy w 1990 wynosił 120 USD na 1 mieszkańca (jeden z najniższych wskaźników w świecie). Średnia stopa inflacji w latach 1980-1991 - 2,4%. Dochód narodowy wytwarzany był nieproporcjonalnie do struktury zatrudnienia. Średnia wydajność pracy w rolnictwie była czterokrotnie niższa niż w pozostałych sektorach.

Podobne prace

Do góry