Ocena brak

Etiologia zaburzeń mowy

Autor /kuba123 Dodano /27.07.2011

H. Spionek zaznacza, iż zaburzenia mowy można rozpatrywać z punktu widzenia objawów lub z punktu widzenia etiologii i patomechanizmów (E. M. Minczakiewicz, 1997, s.76). Czynniki wywołujące zaburzenia wymowy są różne. Uwzględnia się jedną izolowaną przyczynę lub zespół przyczyn leżących u podstaw zaburzeń mowy. Także same zaburzenia

przejawiają się w sposób zróżnicowany. Uwarunkowania nieprawidłowej wymowy dzieli się tradycyjnie na endogenne (wewnątrzpochodne) oraz egzogenne (zewnątrzpochodne) –  (E. Chmielewska, 1997, s.7).

Podobne prace

Do góry