Ocena brak

ETIOLOGIA choroby Parkinsona

Autor /kredka Dodano /24.04.2014

Pomimo intensywnych badań w dalszym ciągu nie są znane przyczyny idiopa-tycznej choroby Parkinsona. Badania prowadzone na bliźniętach jednojajowych oraz badania rodzin pacjentów chorujących na chorobę Parkinsona nie potwierdziły wcześniej rozpowszechnionych przypuszczeń o dziedzicznym obciążeniu ryzykiem zachorowania. Częstość występowania choroby Parkinsona u członków jego rodziny wynosi ok. 3 %, co w przybliżeniu odpowiada statystycznemu ryzyku wystąpienia tego schorzenia. W badaniu 43 homozygot (bliźnięta jedno-jajowe) stwierdzono tylko jedną parę, w której dwoje bliźniąt chorowało na chorobę Parkinsona. Ponieważ zgodność cech u bliźniąt jednojajowych wynosi 6,3% dla genetycznie identycznych homozygot i 6,7% dla heterozygot (bliźniąt dwu-jajowych), co oznacza, że jest ona niemal równa, wydaje się, że czynnik genetyczny nie odgrywa istotnej roli w etiopatogenezie choroby Parkinsona. Jednak w Japonii opisano postać rodzinną choroby Parkinsona.

Po tym jak zaczęto przywiązywać mniejszą wagę do parkinsonizmu toksycznego (zatrucie manganem, rtęcią i tlenkiem węgla) duże zainteresowanie naukowe i kliniczne wzbudził fakt wywoływania tego schorzenia przez substancję chemiczną MPTP (1-metylo 4-fenylo 1, 2, 3, 6 tetrahydropirydynę). Ten związek chemiczny znalazł się jako substancja zanieczyszczająca w pewnej partii środka odurzającego Meperydyny (MPPP) w Kaliforni i spowodował on u młodych osób uzależnionych od tego narkotyku wystąpienie klasycznego zespołu objawów choroby Parkinsona z wszystkimi objawami ruchowymi, jednakże bez objawów poznawczych i demencji. Poprzez podanie małpom MPTP można wywołać chorobę Parkinsona. Zatem mamy eksperymantalny model dający asumpt do dalszych badań nad chorobą. Okazało się, że chodzi tu o proces degeneracji neuronów dopaminergicznych w części zbitej istoty czarnej, który porównywalny jest do idiopatycznej choroby Parkinsona.

Możliwe jest, że ekspozycja na toksyczne substancje ma istotne znaczenie w etio-patogenezie choroby Parkinsona. Chociaż do tej pory nie zidentyfikowano swoistych substancji, to jednak szczególną uwagę zwraca grupa pirydyn (do których należy też MPTP). Wiele związków chemicznych należących do tej grupy jest rozpowszechniona w życiu codziennym i wchodzi w skład naturalnego środowiska, jak pożywienie. Obecny stan wiedzy nie pozwala na to, aby można było chorobę Parkinsona nazwać środowiskową. Należy spodziewać się, że za kilka lat (do dziesięciu) zostaną poznane dalsze istotne dla praktyki fakty.

 

Podobne prace

Do góry