Ocena brak

ETIOLACJA

Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013

Inaczej wypłonienie, czyli ogół przemian, którym ulegają rośliny żyjące w ciemności i nie mające możliwości przeprowadzania fotosyntezy, związanych z zahamowaniem lub spowolnieniem procesów metabolicznych, do których przebiegu niezbędne jest światło, w tym również syntezy hormonów roślinnych. Cechami roślin pozbawionych dostępu do światła są długie między-węźla oraz słabo rozwinięte blaszki liściowe, a także zahamowanie procesów rozwojowych.

W komórkach pozbawionych dostępu do światła, lecz potencjalnie zdolnych do fotosyntezy z pro-plastydów wykształcają się etioplasty - plastydy zawierające charakterystyczną, parakrystaliczną (podobną do kryształu) strukturę - ciało prola-meliarne. W jego błonach zawarty jest żółty barwnik protochlorofilid, który wraz z karotenidami nadaje etiolowanym roślinom kolor jasnożółty.

W etioplastach gromadzą się również tłuszcze, NADPH-protochlorofiiid, enzym oksydoreduktaza oraz inne związki wytwarzane w czasie etiolacji. Etiolacja jest procesem odwracalnym - pod wpływem światła ciało prolamellarne może zamienić się w struktury lamellame, a protochlorofilid w fo-tosyntetyczny barwnik zielony - chlorofil Gest to tzw. proces deetiolacji).

Podobne prace

Do góry