Ocena brak

Etapy międzynarodowej integracji gospodarczej

Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012

Stefa wolnego handlu - likwidacja ceł i ograniczeń ilościowych w handlu między określoną grupą krajów.

Unia Celna - w przypadku, gdy kraje tworzące strefę wolnego handlu wprowadzają ujednolicone cła zewnętrzne wobec krajów trzecich.

Wspólny Rynek - nie tylko zniesienie ceł we wzajemnych obrotach i wprowadzenie wspólnej taryfy celnej wobec krajów trzecich, lecz także swoboda przepływu osób, usług, towarów i kapitału w obrębie ugrupowa­nia integracyjnego.

Unia Walutowa - obejmuje, poza strefą wolnego handlu, unią celną i wspólnym rynkiem, koordynację (lub unifikację) polityki walutowej prowadzonej przez kraje wchodzące w skład ugrupowania integracyjnego.

Unia Ekonomiczna - obejmuje, poza strefą wolnego handlu, unią celną, wspólnym rynkiem i unią walutową, koordynację (lub unifikację) po­szczególnych dziedzin polityki ekonomicznej, zarówno ogólnej, jak i w poszczególnych działach gospodarki.

Unia Polityczna - oznacza koordynację (lub unifikację) zarówno polityki wewnętrznej, jak i zagranicznej krajów wchodzących w skład ugrupowania integracyjnego.

Podobne prace

Do góry