Ocena brak

ETAP 2 PUW-1. Międzynarodowe stosunki polityczne w wymiarze globalnym w latach 1918–1945.

Autor /Zerpaphspeemy Dodano /28.02.2005

Świat odetchną z wielką ulgą, wraz z ogłoszeniem o końcu I wojny światowej. Nastał jednak czas, aby zastanowić się nad nowym ładem politycznym w obliczu zmian terytorialnych na mapie świata.
Zasady nowego podziału politycznego, zostały ustalone w trakcie konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku. Wzięło w niej udział 27 państw, lecz decydujący głos należał do wielkich mocarstw: premiera Georgesa Clemenceau z Francji, prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona ze Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii reprezentowanej przez premiera Davida Lloyda Georga. Niemcy, jako największy pokonany były całkowicie wykluczone z rozmów i jednie mogły czekać na dalsze decyzje. Postanowienia konferencji paryskiej, dotyczyły rozstrzygnięcia kwestii terytorialnych, jak wytyczenie granic państw pokonanych oraz nowo powstałych, dotyczyły kwestii ekonomicznych, miedzy innymi odszkodowań wojennych oraz miały rozstrzygnąć podstawowe problemy polityczne takie jak: zapewnienie w przyszłości trwałego pokoju oraz gwarancje bezpieczeństwa mniejszościom narodowym. Główne mocarstwa miały jednak dwa odmienne punkty widzenia. Stany Zjednoczone lansowały hasło ?pokoju bez zwycięstwa?, Wielka Brytania podążała z zasadą ?równowagi sił?. Dla obu państw konferencja była okazją do budowy fundamentów pod przyszły ład panujący na świecie, który oparty będzie na rozstrzyganiu problemów międzynarodowych drogą pokojową. Francja natomiast podeszła do sprawy nieco inaczej. Państwo francuskie chciało pełnego zniszczenia Niemiec. Konferencja dla Clemenceau była możliwością do podziału ?wojennych łupów?, i odwetu na znienawidzonych Niemcach.
Traktat wersalski z czerwca 1919 roku ustalił nowe granice w powojennej Europie. Niemcy utraciły na rzecz Francji, Alzację i Lotaryngię, którą odebrały jej w 1871 roku. Polska odbiera Niemcom część Pomorza oraz Śląska. Ponadto traktat pozbawiał państwa niemieckiego wszelkich kolonii, nakazywał rozbrojenie armii, pozostawiając jedynie 100 tysięczną armię. Niemcy nie mogły łączyć się z Austrią i co najważniejsze zostały obarczone winą z wywołanie I wojny światowej. Z tego tytułu, miały obowiązek do wypłaty odszkodowań państwom, które ucierpiały podczas wojny z ich powodu.
Oprócz konferencji w Paryżu doszło jeszcze do czterech innych spotkań, które regulowały dalsze podziały w Europie. We wrześniu 1919 roku został podpisany układ pokojowy z Austrią w Saint ? Germain. Austria utraciła Galicję i część Śląska Cieszyńskiego na rzecz Polski, Bośnię i Hercegowinę na rzecz Jugosławii, Czechy, Morawy i część Śląska na rzecz Czechosłowacji oraz Bukowinę na rzecz Rumunii. Układ pokojowy z Bułgarią został podpisany w Neuilly, określał nowe granice Bułgarii, która utraciła Dobrudżę na rzecz Rumunii i była zmuszona do rozbrojenia i wypłaty reparacji wojennych. Następny traktat został podpisany w czerwcu 1920 roku z Węgrami w mieście Trianon.

Podobne prace

Do góry