Ocena brak

Esej na temat zagadnienia "konfliktu" w oparciu o koncepcję E. H. Eriksona

Autor /topamax Dodano /11.07.2007

Konflikt.
?Metamorfozy Zosi?.

Konflikt to słowo pochodzące od łacińskiego conflictus - ?zderzenie?. Termin ten, więc oznacza równoczesne wystąpienie dwu sprzecznych dążeń między jednostkami lub zbiorowościami ludzi, którego przyczyną jest zagrożenie lub rzeczywiste zmniejszenie szans życiowych jednej strony przez drugą; niekiedy przyczyną może być różny stosunek obu stron do określonych wartości. W psychologii wyróżnia się pojęcie konfliktu wewnętrznego, które określa: pojawienie się u jednostki dwu potrzeb, które równocześnie nie mogą być zaspokojone, lub dwu sprzecznych motywów. Rozróżnia się 3 rodzaje takich konfliktów:
a. ?zbliżenie ? zbliżenie? ? gdy z dwu rzeczy przyjemnych trzeba wybrać jedną
b. ?unikanie ? unikanie? ? gdy przedmiotem wyboru jest jedna z dwu lub więcej przykrości
c. ?zbliżenie ? unikanie ? gdy trzeba wybierać między przyjemnością a przykrością z tym, że za wybór przyjemności grozi przykrość (np. Konflikt: odrobić lekcje czy pójść do kina?).
Moim zdaniem konflikt jest częstym zjawiskiem występującym w inicjatywy, będącej trzecią fazą rozwoju człowieka według koncepcji Erika H. Eriksona. Jest to okres między 4 a 6 r. ż., w którym dziecko wiedzione potrzebą poznawczą zadaje pytania i eksperymentuje, próbuje różne role społeczne przez gry i zabawy (dlatego odgrywają one bardzo istotną rolę w tym okresie). Chwalone za inicjatywę, pomysły i fantazję odważnie podejmuje kolejne kroku ku lepszemu poznaniu siebie i świata, prowadzące do jego dalszego rozwoju. Jeśli jednak jego zachowanie jest oceniane jako niewłaściwe, bywa zawstydzane i krytykowane ? dziecko zaczyna czuć się winne. Prowadzić to może do zahamowania aktywności poznawczej, kontaktów społecznych.
Rozważmy następującą sytuację:
Zosia ma 6 lat. To sympatyczne i ?grzeczne? dziecko, niesprawiające problemów wychowawczych. Jest bardzo samodzielna, ambitna i kreatywna. Pochodzi ze średnio zamożnej rodziny. Tata ciężko pracuje w jakimś zakładzie produkcyjnym, a mama ? zajmuje się? domem. Mała Zosia rozpoczęła w tym roku naukę ? uczęszcza do ?zerówki?. Dodatkowo rodzice zapisali ją na kurs Języka angielskiego i do szkoły tańca. Mają duże ambicje względem córki. Sami nie osiągnęli w życiu zbyt wiele, ale chcą by ich córka została ?kimś?. I tak mała Zosia po powrocie ze ?szkoły? ćwiczy w domu pisanie literek i cyferek, liczenie, rysuje szlaczki i obrazki. Po obiedzie mama odwozi ją na kurs języka obcego albo do szkoły tańca. Zajęcia dobywają się naprzemiennie przez 6 dni w tygodniu. Początkowo Zosia była zafascynowana tymi nowościami. Z chęcią uczęszczała zarówno do przedszkola, jak i na dodatkowe kursy. Jednakże z czasem natłok zajęć zaczął ją przytłaczać. Nie miała praktycznie czasu na zabawę. To wywołało u niej sprzeciw. Dziewczynka zaczęła się buntować. Stała się niesforna i nieposłuszna.

Podobne prace

Do góry