Ocena brak

ESCRIVA de BALAGUER JOSEMARIA

Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012

ur. 9 I 1902 w Bar-bastro (prow. Huesca), zm. 26 VI 1975 w Rzymie, działacz kośc, założyciel -> Opus Dei.

Podczas studiów na pap. wydziale teol. w Saragossie studiował także prawo na tamt. uniwersytecie oraz w Madrycie, gdzie uzyskał doktorat; przyjąwszy 1925 święcenia kapł., pracował w parafiach wiejskich, a od 1927 wśród ubogich i chorych na przedmieściach i w szpitalach Madrytu, gdzie założył apost. dzieło opieki nad chorymi; nast. wykładał filozofię i etykę zawodową w szkole dziennikarskiej w Madrycie oraz prawo rzym. na uniw. w Saragossie i Madrycie; był też pierwszym wielkim kanclerzem uniw. w Nawarze;

1946 przeniósł się do Rzymu, gdzie na La-teranum uzyskał doktorat z teologii. W celu pogłębiania rei. życia laikatu 1928 założył Opus Dei, w którym wyłonił 1930 sekcję żeńską, a 1943 dla duchowieństwa Societas Sacerdotalis Sanctae Crucis, uzyskując 1950 aprobatę swego dzieła przez Stolicę Apost. ; podejmował liczne podróże w celu upowszechnienia dzieła (objął zasięgiem 80 narodowości). Był konsultorem kilku kongregacji, m.in. Kongr. do Spraw Wychowania Kat. oraz członkiem Pap. Akademii Teol.; 1960 otrzymał doktorat h.c. na uniw. w Saragossie.

Duchowość E. charakteryzował kult eucharystii, Matki Bożej i nabożeństwo do anioła stróża; jego dzieła powstały z potrzeby niesienia pomocy bliźnim — Camino (Ma 1934; Droga, Lo 1966, 19692), które ukazało się w 138 wyd. i 34 językach w łącznym nakładzie 3 min egz. (do 1978), zw. „kodeksem świętości", stanowi owoc duszpast. praktyki; Santo rosario (Ma 1934,1978*°) zawiera medytacje nad tajemnicami życia Chrystusa i NMP, a Es Cristo que pasa (Ma 1973,1977") jest wyborem jego homilii; w La abadesa de Las Huelgas (Ma 1944.19742) przedstawił E. dzieje klasztoru w prow. Burgos; przeprowadzone z nim wywiady wydano w zbiorze Conversaciones con monseñor E. (Ma 1968,1978).

 

J. Torello, La spiritualità dei laici. Studia cattolica 8(1964) 4546; J. Orlandis. Una espiritualidad laical y secular, RdE 24(1965) 563576; P. Rodrigues, ..Chemin" et la spiritualité de l'Opus Del, Revue de la Table Ronde 13 (1965) z. 12,4682; J.L. Illanes, Spiritualità del lavoro. Mi 1969; A. Garda Suarez. Esistema secolare cristiana. Studia cattolica 14(1970) 117118; G. Molteni, Monsignore JoseMarta E. testimone di vita cristiana. Osservatore romano 115(1975) nr 147; Josemaria E. Fondateur de l'Opus Dei, Bulletin d'information (1978) z. 2. 1-20.

Podobne prace

Do góry