Ocena brak

Ergometr rowerowy (cykloergometr)

Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013

ergometr rowerowy (cykloergometr); stosowany w próbach wysiłkowych przy schorzeniach układu krążenia, ma następujące zalety: niski koszt, zajmuje niewiele miejsca, umożliwia wykonanie wysiłkowego zapisu ekg i innych badań. E. r. zastosowany do prób w pozycji leżącej zwiększa bez­pieczeństwo chorego i umożliwia pro­wadzenie badań hemodynamicznych i badań z użyciem cewnika sercowego podczas wysiłku. Istnieją również cykloergometry ręczni dla osób o niesprawnych kończynach dolnych. Wadą e. r. jest to, że wysiłek jest mniej fizjologiczny aniżeli w innych próbach, oraz że występuje zmęczenie mięśni czworogłowych u nie wytrenowanych pacjentów, które to zmęczenie nie pozwala na wykonanie pełnej próby. Intensywność pracy na e. r. dawkuje się oporem i częstością obrotów peda­łami (od 30 do 90 na minutę). Wy­różnia się hamowanie mechaniczne (Monarck — Szwecja, Elektron — Polska) i hamowanie elektromagnetyczne (Zimmermann — NRD i Medicer — Węgry). Stosowane są obciąże­nia od 25 do 300 W (od 150 do 1800 kGm). Zużycie tlenu można mierzyć bezpośrednio, np. aparatem Spirolit II. Współczynnik pracy użytecznej na e. r. wynosi około 22%.

Podobne prace

Do góry