Ocena brak

EPIDEMIA. Dramat w 4 aktach

Autor /ulasek Dodano /20.02.2012

EPIDEMIA. Dramat w 4 aktach, utwór dram. J. Narzymskiego, prwdr. w „Tygodniku Ilustr." 1871, wyst. w Krakowie 1871, wyd. os. w Warszawie 1875. Typowa dla dramaturgii popowstaniowej mieszcz. komedia z tezą. Akcja osnuta na tle galie, „gorączki złota" ukazuje społ. niebezpieczeństwo szerzącego się zjawiska spekulacji giełdowych, określonego przez ówczesną prasę terminem „epidemia". Bankierskiemu groszoróbstwu i szlach. pogoni za łatwym zyskiem przeciwstawia twórczą inicjatywę postępowej inteligencji zdolnej spożytkować prywatne kapitały dla dobra kraju (wielki plan osuszania bagien). Uproszczone postacie, wyposażone wyłącznie w cechy środowiskowe, niezbyt pomysłowa intryga, rezonerstwo w dialogach i monologach oraz wyłożony expressis verbis morał pozwalają dziś widzieć w E. jedynie dokument lit. realizacji idei > pracy organicznej. Przekład ros. 1876. Była wyst. w Krakowie 1953.

Epidemia

P. CHMIELOWSKI Początki naszej komedii społecznej (Józef Narzymski), w: Nasza literatura dramatyczna, t. 2, Petersb. 1898.

Alina Nofer-Ładyka

Podobne prace

Do góry