Ocena brak

ENZYMY TRAWIENNE

Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013

Grupa enzymów aktywnych w procesie trawienia u zwierząt, odpowiedzialnych za rozkładanie substancji organicznych przyjmowanych z pożywieniem do związków drobnocząsteczkowych, które mogą być wchłaniane w przewodzie pokarmowym do krwi, transportowane do tkanek i wykorzystywane jako substancje odżywcze i budulcowe. W poszczególnych fragmentach przewodu pokarmowego wydzielane są różne enzymy trawienne rozkładające białka, cukry, tłuszcze oraz kwasy nukleinowe. Jednym ze składników śliny człowieka i niektórych ssaków, wydzielanej w jamie gębowej przez gruczoły ślinowe, jest amylaza.

Przeprowadza ona pierwszy etap trawienia cukrów (węglowodanów). Wynikiem jej aktywności są cząsteczki dwucukru maltozy oraz krótkie oligosacharydy. W żołądku wydzielany jest pepsynogen, który w środowisku kwaśnym (o niskim pH) ulega przekształceniu do pepsyny - enzymu hydrolizującego (rozkładającego) białka do krótszych polipeptydów. Także w żo-tądku, pod wpływem kwasu solnego (HCI) następuje zahamowanie aktywności enzymatycznej amylazy śliny.

Do dwunastnicy, pierwszego odcinka jelita cienkiego 'wydzielane są enzymy produkowane w trzustce oraz nie zawierająca enzymów trawiennych, produkowana w wątrobie i wydzielana za pośrednictwem pęcherzyka żółciowego żółć. Wchodzące w jej skład sole żółciowe przeprowadzają emulgację (rozbijanie) kropel tłuszczu do drobnych kropelek, a przez to ułatwiają działanie lipazy, enzymu rozkładającego tłuszcze.

Do enzymów produkowanych w trzustce należą: tryp-syna i chymotrypsyna rozkładające polipeptydy i oligopeptydy do dipeptydów, karboksypeptydaza odłączająca od cząsteczek polipeptydów pojedyncze aminokwasy z wolną grupą karboksylową (od tzw. C-końca białka), wspomniana wcześniej lipaza trzustki odpowiedzialna za trawienie tłuszczy do glicerolu i kwasów tłuszczowych, a także mono-acylogliceroli i diacylogliceroli, amylaza trzustki rozkładająca oligosacharydy, będące produktem działania amylaży śliny, do cząsteczek dwucukrów oraz enzymy trawiące kwasy deoksyrybonukleino-we (DNA) i rybonukleinowe (RNA) do nukleotydów deoksyrybonukleaza i rybonukleaza.

W jelicie cienkim aktywne są jeszcze inne enzymy uczestniczące w procesie trawienia: aminopeptydaza odłączająca aminokwasy z wolną grupą aminową (od tzw. N-końca białka), dipeptydazy rozszczepiające dwupeptydy do pojedynczych aminokwasów oraz enzymy przeprowadzające końcowe etapy trawienia cukrów, rozkładające cząsteczki dwucukrów.

Do tych ostatnich można zaliczyć maltazę (rozkładającą maltozę), sacharazę (rozkładającą sacharozę) i laktazę (rozkładającą laktozę - dwu-cukier występujący w mleku). Większość enzymów proteolitycznych uczestniczących w trawieniu białek w przewodzie pokarmowym produkowanych jest i uwalnianych do miejsca działania w formie nieaktywnych proenzymów (zymogenów), które następnie ulegają aktywacji i przekształceniu do form aktywnych.

Podobne prace

Do góry