Ocena brak

Entomofauna

Autor /Halina Dodano /19.03.2013

Wszystkie owady, których gatunki występują w danym czasie na określonymobszarze i są dla niego charakterystyczne,np. e. lasu, e. łąki.

Do góry