Ocena brak

ENGRAM

Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012

 

ENGRAM (gr. en- = w + gramma = zapis) ang. engram; fr. engramme; nm. Engramm

psych. Pojęcie wprowadzone przez R. Semona (1904) dla wyjaśnienia mechani­zmu zapamiętywania. Engram oznacza ślady pozostawione w mózgu przez mi­nione doznania (bodźce zewnętrzne); śla­dy te stanowią fizjologiczną podstawę jed­nostkowego doświadczenia i mogą być odtworzone przez pamięć. Człowiek posiada określony zasób engramów. -^ Mnemizm.

Podobne prace

Do góry