Ocena brak

Energia odnawialna i jej znaczenie w ogólnym bilansie energetycznym

Autor /assurfago Dodano /12.02.2006

ENERGIA ODNAWIALNA I JEJ ZNACZENIE W OGÓLNYM BILANSIE ENERGETYCZNYM.

PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGETYCZNYCH.

1. WSTĘP

Rozwój techniki a co za tym idzie przemysłu spowodował wzrost zapotrzebowania na paliwa kopalne - węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropę naftową i gaz ziemny. Intensywna ich eksploatacja oraz zanieczyszczenia atmosfery, gleby i wody jakie powodują zmusiły ludzi do poszukiwań nowych źródeł energii, które nie byłyby tak bardzo uciążliwe dla środowiska naturalnego.
Uzupełnieniem zmniejszających się zasobów paliw kopalnych stają się dziś odnawialne źródła energii.

2. CEL PRACY

Celem pracy jest przedstawienie odnawialnych źródeł energii i ich znaczenia dla ochrony środowiska a także jako alternatywy dla malejących zasobów paliw kopalnych.

. PALIWA KOPALNE ( NIEODNAWIALNE ) I ICH ZNACZENIE

Obecne zasoby węgla kamiennego, brunatnego, torfu, ropy naftowej i gazu ziemnego powstawały przez miliony lat. W rzeczywistości paliwa te są wynikiem działania energii słonecznej, która w wyniku procesu fotosyntezy doprowadziła do ich utworzenia z odpadów roślinnych i zwierzęcych. Wielkość zasobów paliw kopalnych jest ograniczona i dlatego należy prowadzić politykę racjonalnego ich wykorzystania, uwzględniając potrzeby następnych pokoleń. Politykę taką określa się mianem zrównoważonego rozwoju. Energia z paliw kopalnych jest nieodnawialna. Do odnawialnych zasobów energii należą: energia słoneczna, energia geotermalna, energia wód, energia przypływów i odpływów mórz, energia wiatrów i energia biomasy. Obecnie największe znaczenie ma energia spadku wód.

Największe zasoby węgla kamiennego znajdują się na terenie byłego ZSRR, Chin i Stanów Zjednoczonych. Polska, pomimo zmniejszającego się wydobycia węgla kamiennego, jest w pierwszej dziesiątce producentów tego paliwa na świecie. Krajowe zasoby w 40 % składają się z pokładów zalegających na głębokości do 1 000 m. Około 73 % zasobów krajowych znajduje się na terenie zagłębia górnośląskiego, a pozostała część zlokalizowana jest głównie w zagłębiu lubelskim. Węgiel pomimo swoich wad, będzie w najbliższej przyszłości jednym z ważniejszych źródeł energii ze względu na:
- duży udział w całkowitym zużyciu energii pierwotnej na świecie,
- wysoki stopień pokrycia zapotrzebowania wynoszący 240 lat,
- równomierne rozłożenie na całym globie,
- wprowadzanie nowych technologii czystego spalania węgla.

Największe zasoby ropy naftowej znajdują się na bliskim wschodzie (65%). W Polsce zasoby ropy są znikome i zlokalizowane są na terenie Podkarpacia i Bałtyku. Z wszystkich paliw, ropa naftowa ma największe znaczenie strategiczne. Obecnie stosunek rezerw ropy do przewidywanego zapotrzebowania wynosi 40 lat i jest najmniejszy w porównaniu z innymi paliwami.

Podobne prace

Do góry