Ocena brak

Energetyka pracy mięśni

Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013

energetyka pracy mięśni; bioenerge­tyczne procesy przebiegające w dwóch fazach: beztlenowej i tlenowej — bez­pośrednie źródło energii dla skurczu mięśni. Faza beztlenowa polega na rozpadzie wysokoenergetycznych wiązań chemicznych kwasu adenozno-trójfosforowego i glikogenu, znajdują­cych się stale w tkance mięśniowej i płynach ustrojowych. Reakcja ta wytwarza potrzebną do pracy mięśni energię i ciepło. Faza tlenowa po­lega na dostarczeniu pracującej tkance mięśniowej substratów energetycznych węglowodanów i tłuszczów, które w obecności tlenu w wyniku reakcji chemicznej zamieniane są na energię i ciepło. Faza tlenowa polega na zapewnieniu dostaw energii w wy­siłkach długotrwałych.

Podobne prace

Do góry