Ocena brak

EMAUS, Emmaus, Ammaus - W FOLKLORZE RELIGIJNYM

Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012

Pod wpływem liturgii dnia (perykopa o uczniach idących do E.) powstały różne zwyczaje, głównie w okresie baroku.
W Europie Środk. istniał zwyczaj „szukania Zmartwychwstałego" lub „z grobu Powstałego" (Polska, dokument z 1674 w języku pol. z Lubomii na Śląsku), „chodzenie za Bohem" (Czechy), „Emmausgehen" (Niemcy).

W niektórych parafiach w Polsce do dziś młodzieńcy i mężczyźni (bez kapłana) wczesnym rankiem obchodzą pola z krzyżem, insygniami Zmartwychwstałego, chorągwiami i orkiestrą, śpiewając pieśni wielkanocne, a nast. uczestniczą w specjalnej mszy (np. w Świbiu k. Gliwic); w in. zaś odprawia się tylko mszę stanową; na Śląsku w rodzinach praktykuje się „szukanie Zmartwychwstałego", a od XX w. „szukanie zajączka" przez dzieci podczas popołudniowego spaceru (poszukują one uprzednio schowanych prezentów).

W XVII i XVIII w. istniał również zwyczaj procesji konnych (Bawaria, Łużyce, Czechy, Polska), wywodzący się prawdopodobnie z czasów -» krzyżowych wypraw lub od bożogrobców; były one powszechne w okolicach Wrocławia, Kłodzka, Nysy, Raciborza, Gliwic i Olesna; pod koniec XVIII w. (w Ostropie k. Gliwic) łączono je z uroczystością ku czci św. Jerzego; natomiast zachowano je w okolicach Raciborza, m.in. w Bieńkowicach, Pietrowicach Wielkich, Studziennej, Sudole, a w diec. płockiej na przełomie maja i czerwca; współcześnie bierze w nich udział coraz mniej jeźdźców; zwykle po nabożeństwie wstępnym proboszcz na koniu (w diecezji płoc. w powozie) w komży i kapie prowadzi procesję śpiewającą pieśni rei.; procesja, obchodząca okoliczne pola z modlitwą o urodzaj, kończy się nabożeństwem; nast. urządza się wyścigi konne.

 

L.A. Veit, L. Lenhart, Kirche und Volksfrömmigkeit im Zeltalter des Barock, Fr 1956, 153-154, 171 ; T. Schnitzler, Osterei und Osterhase. Hinweise auf Ergebnisse und Aufgaben der Brauchtumsforschung, w: Paschatis solemnia. Studien zu Osterfeier und Osterfrömmlgkelt, Fr 1959, 267-274; R. Wiktor, Procesje konne na Śląsku na przykładzie Pietrowic Wielkich, Nysa 1976 (mps-BSem); J. Marquardt-Buszka, Zwyczaje, obrzędy t wierzenia wiosenne i wielkanocne na Górnym Śląsku, Lb 1977 (mpsBKUL).

Podobne prace

Do góry