Ocena brak

EMANACJA

Autor /kacap Dodano /13.12.2012

EMANACJA (łac. emanatio = wy­pływ) [1] Proces wyłaniania się różnorakich bytów z jednego (będącego ich zasadą) bytu absolutnego, doko­nujący się z zachowaniem ciągłości i porządku malejącego stopnia dosko­nałości (-> neoplatonizm). [2] Nie­kiedy, określenie stwórczego działa­nia Boga.

Podobne prace

Do góry