Ocena brak

ELITA

Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012

 

ELITA (fr. = wybór, dobór; to, co zostało wybrane jako najlepsze, śmietan­ka) ang. elite; nm. Elite

1. soc. W społeczeństwie hierarchicznie uwarstwionymi—grupa jednostek o najwyż­szym statusie (elita prestiżu, elita kwalifika­cji, elita władzy); w systemach totalitarnych — grupy rządzące, izolujące się od rządzo­nych i niezależne od ich kontroli.

Elita władzy {power elite — termin Ch. w. Millsa, 1956) — grupa polityków, wojskowych i przedstawicieli wielkiego kapitału, zajmujących najwyższe stanowi­ska w strukturze politycznej społeczeń­stwa kapitalistycznego.

2. pot. Ograniczona liczba ludzi, których ze względu na wspólne — dodatnie lub ujemne — cechy, uważane za ważne, moż­na wyodrębnić z ogółu społeczeństwa.

Podobne prace

Do góry