Ocena brak

ELGER GEORG SJ

Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012

ur. 1585 w Valmierze (Łotewska SRR), zm. 30 IX 1672 w Dyneburgu, działacz kościelny.

Po konwersji z protestantyzmu wstąpił 1607 do zakonu w Wilnie, gdzie odbył studia filoz.-teol. i po przyjęciu święceń kapł. (ok. 1612) uczył wymowy w Akademii; 1620 udał się do Rygi w celu rekatolizacji mieszkańców Inflant Pol. (po swym poprzedniku E. Folkdorfie);

1637-46 był przełożonym stacji mis. w Dyneburgu, gdzie 1638 zorganizował szkolę gramatykalną (późniejsze kolegium). Wydał zbiór pieśni Geistliche katholische Gesänge [...] aus dem lateinischen, deutschen und polnischen Psalmen und Kirchengesängen (Braunsberg 1621) i Catechismus seu brevis institutio doctrinae christianae (Wl 1672).

Przełożył najęz. łotewski fragmenty Pisma św. dla celów liturg. ( -> Biblia IV B 19) pt. Evangelia toto anno singulis dominios et festis diebus [...] ex latino in lothavlcum idioma translata (Wl 1672), które opracowali krytycznie wraz ze słownikiem terminologicznym K. Dra-vinš i M. Ozola pt. Evangelium und Episteln (I-II, Lu 1961-76); zredagował też Dictionarium poloiio-latino-lothavicum (Wl 1683), korzystając z analog, słownika G. Knapskiego (w miejsce słów gr. wstawił łotewskie o ortografii zbliżonej do języka polskiego).

 

Estr XVI 45-46; Sommervogel III 379; Brown 168-169; Zaleski IV 267-268; J. Poplatek, K. Świerkowski, PSB VI 227.

Podobne prace

Do góry