Ocena brak

ELENKTYKA

Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012

 

ELENKTYKA (gr. [sc. techne]> = sztuka zadawania krzyżowych pytań, zbi­jania argumentów, od elegchein = próbo­wać, doświadczać; wskazywać błąd, zbijać) nm. Elenktik

Pierwsza, negatywna część stosowanej przez Sokratesa, trójstopniowej u niego, dialektycznej metody dyskutowania (—> metoda sokratejska /!/). Metoda ta miała na celu, poprzez wspólne z rozmówcą bada­nie nazw-pojęć, zwłaszcza etycznych, oczyszczenie umysłu z fałszywych mnie­mań (metoda elenktyczna) i samodzielne dochodzenie do prawdy (metoda majeutyczna).

Do góry