Ocena brak

Elementy majątku jednostek gospodarczych

Autor /skmonia Dodano /22.04.2005

Elementy majątku jednostek gospodarczych
Klasyfikacja składników majątkowych
W każdej jednostce gospodarującej występuje majątek będący jej własnością bądź też powierzony jej w zarząd i użytkowanie . Majątek ten stanowi zbiór różnorodnych elementów , tworzących materialną bazę funkcjonowania jednostki oraz dających możliwość wykonywania przez tą jednostkę gospodarczą zadań . Ze względu na różnorodność , związaną z wartością i trwałością czy przeznaczeniem środków gospodarczych jednostki , dokonujemy klasyfikacji określającej strukturę majątkową podmiotu gospodarczego . Taka klasyfikacja jest dokonywana w oparciu o kryteria ujednolicające zakres przedstawianej struktury poszczególnych grup majątku w dowolnym podmiocie gospodarczym . Ogól majątku w rachunkowości nazywa się aktywami ( art. 3 ust. l pkt. 13 /nowelizowanej ustawy )
P.S Więcej w załączniku!

Podobne prace

Do góry