Ocena brak

Elektrostymulacja mięśni gładkich

Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014

Mięśnie gładkie znajduje się w narządac h trzewnych, takich jak jelila, pęcherz, macica, naczynia krwionośne. Narządy te lezą w głębi tkanek, przykryte zwykle warstwami mięśni prążkowanych. Napięcie skierowane do trzewi musi pokonać ich opói elektryczny. Mięśnie gładkie wyka/ują małą zdolność akomodacyjną, a zatem mogą być pobudzane impulsami trójkątnymi. Pozwala to „przekroczyć" napięciem impulsowym mięśnie prążkowane bez ich pobudzenia i umożliwia wybiórcze pobudzenie mięśni gładkich. Pobudzenie do skurczu mięśni gładkich wymaga stosunkowo długich czasów impulsów i kilkukrotnego ich powtórzenia.

Najwięcej doświadczeń praktycznych zebrano pizy leczeniu zaparć. Do pobudzenia peryslallyki jelila grubego w przypadkach zaparć atonicznych stosuje się impulsy o czasie trwania od 300 do 500 ms, podawane z częstotliwością 1 0,5 ł Iz, tj. z przerwą między impulsami wynosząc ą od S00 do 1500 ms. W zaparciach spastycznych stosuje się impulsy trwające od 100 do 200 ms z częstotliwością od 0.4 do

0,3 ł Iz, tj. z przerwą między impulsami trwającą od 1000 do 2000 ms.

W obu przypadkach elektrodę czynną, podłużną, zakrzywioną odpowiednio do przebiegu okręzmcy, układa się na brzuchu, a dużą (10 x 35 cm) elektrodę bierną wzdłuż kręgosłupa w okolicy lędźwiowo-krzyżowej. Podaje się natężenia subrnaksy-malne, według odczucia pacjenta. Zabieg trwa od 20 do 50 min. Wykonuje się go co dzień przez 5 dni. następnie 5 razy co drugi dzień. Taką serię zabiegów można powtórzyć po kilkunastodniowej przerwie.

Dokonuje się lakże skutecznej elektrostymulacji w pooperacyjnej alonii pęcherza. Podaje się impulsy trójkątne o timp = 200 ms, z częstotliwością od 0,5 do

0,3 Hz, co znaczy, że przerwa między nimi trwa od I do 3 s. Anodę umieszcza się nad spojeniem łonowym, katodę na kroczu między odbyłem a narządem płciowym. Czas zabiegu wynosi od 20 do 30 min. Przeprowadza się go co dzień, do 15 razy.

W nietrzymaniu moczu u dorosłych, z powodu niewydolności zwieraczy, zwłaszcza pooperacyjnej, stosuje się impulsy o timp - 50 do 150 ms, z częstotliwoś cią od 1 do 2 Hz, przez 20 min. Ułożenie elektrod, czas zabiegu i częstotliwość jak w atonii pęcherza.

Wykorzystywano również elektrostymulację w przypadkach zbyt słabych bółi porodowych, przy endokrynologicznie dojrzałej ciąży. W takiej sytuacji należy stosować dawki nadprogowe, a elektrodę umieszczać na podbrzuszu i w okolicy

krzyzowej.

 

Podobne prace

Do góry