Ocena brak

Elektrostymulacja czynnościowa

Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014

Elektrostymulacja czynnościowa to wywoływanie skurcz/ów mięśni porażonych w celu wykonania określonej czynność i lub jej wspomagania. W piśmiennictwie międzynarodowym i w Polsc e jest nazywana FES od ang.functinnal electrical stimu-lation. Aktualnie FFS poświęconych jest wiele publikacji z zakresu elektroterapii. Świadc zy to o zainteresowaniu i nadziejach, które budzi. FES wykorzystuje poznaną fizjologię nerwów i mięśni w zakresie opisanym w poprzednich rozdziałach.

Typowym przykładem i jednym z wcześniejszyc h zastosowań FES jest wspomaganie chodzenia przy niedowładzie mięśni strzałkowych, występującym często po udarach i jako objaw ubytkowy w zespołach korzeniowych. Mięśnie strzałkowe wraz z piszczelowym przednim to prostowniki stopy, które w porażeniach skurczowyc h ulegają przewadze zginaczy; wynikiem jest tzw. chód koszący.

W latach osiemdziesiątych dostępne były aparaty jugosłowiańskie i produkowano krajowy aparat do indywidualnego wspomagania chodu pod nazwą Step. Były to aparaty miniaturowe, które można umieścić, w ubraniu chorego (najczęściej przy pasku od spodni). Uektrodę czynną mocuje się w rzucie pnia nerwu strzałkowego, za główką kości strzałkowej, poniżej kolana. Swoistą i zęścią urządzenia jest czujnik, który wysyła sygnał elektryczny do stymulatora w takiej fazie < hodu, w której trzeba wywołać, skurcz mięśni strzałkowych. C/ujnik ten umieszcza się w bucie, pod pięta. W momencie oderwania pięty od podłoża c/ujnik wysyła sygnał do stymulatora, a ten wysyła prąd stymulujący mięśnie strzałkowe. Kurczą się one w momencie podnoszenia stopy, zapobiegają jej opadaniu, wspomagają uniesienie stopy przy przeno szeniu na kolejną pozycję wykroczną. Uruchomienie tego urządzenia wymaga montowania dwóch obwodów (czujnika i stymulacji), regulowań in wr ażliwości czujnika, napięcia prądu stymulującego i dobrania czasu stymulacji odpowia dającego fazie przenoszenia stopy niedowładnej.

Fs czynnościową próbuje się stosować także przy porażeniach mięśni przedramienia lub ramienia. Konstruuje się w tym celu aparaty prototypowe, które nie znalazły zastosowania.

Są opisywane, coraz bardziej udane, próby wywoływania ruchów podobnych do naturalnych. Najczęściej są to symulacje pedałowania na rowerze treningowym. FFS stosowana jest w USA, opisywane są także jej próby dokonywane w Japonii, w Niem czech i we Włoszech. Jednocześnie z ćwiczeniem mierzy się zmiany siły mięśni, mięśniowy wydatek energetyczny, zmiany temperatury i inne parametry fizjologiczne istotne dla oceny postępu rehabilitacji. Pomiary te są stosunkowe łatwe i dokładne dzięki technice komputerowej.

 

Podobne prace

Do góry