Ocena brak

Elektronika

Autor /Bynccyncbaw Dodano /01.01.2007

Moim zdaniem najdynamiczniej rozwijającymi się gałęziami przemysłu w najbliższych latach będą: przemysł elektroniczny i informatyczny.

UZASADNIENIE

Ostatnie dekady XX wieku to początek i rozwój elektroniki i informatyki. Dwadzieścia lat temu komputer był potężną maszyną, która zwykle zajmowała kilka pomieszczeń, a dysk twardy o pojemności 20 MB ważył tyle, że przewożono go wózkiem akumulatorowym. Ale już na początku lat dziewięćdziesiątych pięciocalowy dysk miał pojemność 40 MB. Zakupy tak „ogromnych” dysków często wymagały specjalnego uzasadnienia ponieważ przełożeni nie mogli zrozumieć w jaki sposób jeden człowiek (dysk przeznaczony był do komputera osobistego) zapełni w ciągu swojego krótkiego życia tak potężną przestrzeń dyskową. pierwszy procesor zbudowany w 1971 r. pracował z częstotliwością108 kHz., dzisiaj przekroczono barierę 1GHz, a więc prędkość zwiększyła się ponad10 000 razy. Pojemności dysków komputerowych rosną w zawrotnym tempie, a pamięć komputerów profesjonalnych prawdopodobnie zawróciłaby w głowie twórcom pierwszego komputera. Dziś domowe pecety dysponują możliwościami wczorajszych superkomputerów.
Rozwój przemysłu opierać się będzie przede wszystkim na zapotrzebowaniu na komputery osobiste. Zapotrzebowanie to ciągle rośnie, a powody to przede wszystkim:
a. zmieniające się dynamicznie warunki rynkowe, zmuszające zarówno producentów jak i sprzedawców do szybkiego reagowania w systemie gospodarki rynkowej,
b. wzrost wykorzystania komputerów w systemie edukacji,
c. rosnące przeświadczenie wielu osób o niezbędności komputera w pracy i życiu prywatnym.
Jednocześnie porównując cenniki sprzętu PC z roku 1992 z obecnymi, można stwierdzić, że cena komputera z procesorem starej generacji jest taka sama jak współczesnego Pentium (i to w wartościach bezwzględnych, bez uwzględnienia inflacji). Moc obliczeniowa tego ostatniego jest co najmniej kilkaset razy większa. Dzisiaj można powiedzieć, że po upływie 4 lat nowoczesne rozwiązanie sprzętowe nadaje się już tylko do muzeum. Obecnie znajdujemy się w sytuacji, gdy przeciętny użytkownik komputera ma na biurku maszynę, która jeszcze przed kilku laty uchodziłaby za superkomputer Postęp technologiczny jest tak szybki, ze trudno określić, która z kolei generacja komputerów będzie panować za następny rok. Dynamiczny rozwój informatyki i elektroniki powoduje szybkie starzenie się sprzętu, i oprogramowania, co wróży duże zapotrzebowanie na następne nowocześniejsze urządzenia i programy.
Jednak przemysł elektroniczny i informatyczny nie skupia się jedynie na sprzęcie i oprogramowaniu do PC. Dotyka on niemal każdej dziedziny życia człowieka. Zapotrzebowanie na wytwory przemysłu elektronicznego występują w naszej cywilizacji powszechnie i rosną z każdym dniem. Niezbędne staje się wykorzystanie informatyki i elektroniki w medycynie, telekomunikacji, wszelkiego rodzaju usługach i przemysłach, w przetwarzaniu informacji archeologii .......

Aby przybliżyć nieco złożoność problemu posłużę się kilkoma przykładami możliwości wykorzystania produktów przemysłu informatycznego i elektronicznego:
1. Na dynamicznie rozwijającym się rynku przyszłość wielu firm zależna jest od technologii informatycznych, jakość informacji i szybkość jej przetwarzania stają się głównymi czynnikami osiągania sukcesu Jeżeli w strategii firmy odwołamy się do doskonałości w sensie skuteczności operacyjnej, przewaga konkurencyjna jest budowana na zdolności mądrego pozyskiwania, dystrybucji i wykorzystania informacji. Zwiększenie się zasięgu i zakresu usług powoduje konieczność zmagania się z nowymi wyzwaniami, przynoszonymi przez rosnące znaczenie technologii, nieustanną konkurencję międzynarodową, fuzje, zmiany regulacyjne i konsolidację rynku. Rewolucja cyfrowa wywołana przez coraz bardziej wydajne technologie, umożliwiła praktycznie nieograniczoną komunikację i zarządzanie, wymuszając rywalizacje w warunkach, gdy odległość nie jest już barierą dla prowadzenia działalności gospodarczej. Firmy muszą ponadto zwrócić uwagę na wypracowanie takich cech, które zapewnią przewagę konkurencyjną na globalnym rynku.
W takiej sytuacji rynkowej odpowiednie wyposażenie informatyczne firmy staje się bardzo istotnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności poprzez sieć informatyczną zapewniającą elektroniczną wymianę informacji pomiędzy dostawcami i klientami znacznie przyspiesza i ułatwia proces decyzyjny. Wielką zaletą wykorzystania elektroniki i informatyki jest zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej poprzez przeniesienie ich w obszar sieci, co powoduje zwiększenie ich efektywności i szybkości realizacji. Ponadto kanały elektroniczne pozwalają na skrócenie czasu dostępu do rynku towarów i usług, wyeliminowanie barier geograficznych wejścia na rynek oraz umożliwiają stosowanie nowych sposobów obsługi istniejących klientów przy jednoczesnych prawie nieograniczonych możliwościach pozyskiwania nowych. Firmy coraz pełniej rozumieją, że współcześnie bez odpowiedniego wyposażenia elektronicznego ograniczony jest dostęp do informacji, a tym samym ograniczone są możliwości rozwoju. Wielu menedżerów widzi w inwestowaniu w najnowsze technologie szansę pozostania na rynku.

1. Nadzwyczajnie szybki wzrost internautów również sprzyja rozwojowi przemysłu elektronicznego. Społeczność internetowa przekroczyła w roku ubiegłym 375 milionów, a przewiduje się że do roku 2005 wzrośnie dwukrotnie. Dla przemysłu elektronicznego ważne jest to, że najwięcej użytkowników sieci przybywa w krajach europy wschodniej oraz w krajach rozwijających się i że głównie są to ludzie młodzi, poniżej 30 roku życia. Liczba internautów zaczyna decydować gospodarczej sile państw. Siec ewoluuje od rozrywki w stronę poważniejszych zastosowań i szybko stanie się niezbędna w codziennym życiu. Tym samym zapotrzebowanie na sprzęt elektroniczny osiągnie niespotykaną do tej pory wielkość.

2. Wykorzystanie w medycynie, zwłaszcza w chirurgii i protetyce produktów elektronicznych rośnie równie szybko jak w omówionych wcześniej dziedzinach. Skomplikowane operacje, niemożliwe kiedyś do przeprowadzenia, dzisiaj są codziennością. Miniaturyzacja pozwala na wkraczanie w obszary które jeszcze nie tak dawno były poza zasięgiem naszych wyobrażeń. Protetyka np. posługując się osiągnięciami przemysłu elektronicznego potrafi zastąpić wiele narządów naturalnych sztucznymi jak np. kończyny, narządy słuchu czy wzroku. Dzięki elektronice możliwe staje się diagnozowanie bez potrzeby ingerencji chirurgicznej w organizm człowieka. Zwiększa się wykrywalność wielu chorób, a dzięki temu wzrastają szanse na pełne wyleczenie. Oczekiwania społeczeństwa w tym zakresie są bardzo duże i przemysł elektroniczny będzie musiał im sprostać.

3. Trudno sobie również wyobrazić współczesny samochód, bez elektronicznych podzespołów czy choćby elementów. Dzisiaj już nie wystarcza sterownik elektronicznego zapłonu klienci od producentów samochodów oczekują wygody, bezpieczeństwa i bezawaryjności, a powyższe nie są do osiągnięcia bez wykorzystania elektroniki i informatyki. Dzisiaj do projektowania samochodów konieczne jest wykorzystanie systemów informatycznych, a ich montaż wymaga precyzji, która zapewnić może jedynie odpowiednio zbudowana i zaprogramowana maszyna. Laboratoria prowadzące badania prototypów oraz badające tzw. czynne i bierne bezpieczeństwo nie są wstanie obejść się bez elektroniki. Przemysł samochodowy w tej sytuacji skazany jest na korzystanie z dobrodziejstw przemysłu elektronicznego.

4. Postęp w dziedzinie racjonalnego wykorzystania źródeł energii nie będzie możliwy bez nowych technologii, których motorem napędowym musi być przemysł elektroniczny pozwalający na wykorzystanie nowych materiałów niezbędnych do produkcji urządzeń minimalizujacych zużycie energii. Ograniczone ziemskie zasoby i stosunkowo niewielkie wykorzystanie alternatywnych źródeł energii stawia przed przemysłem elektronicznym nowe wyzwania i rokuje mu również dynamiczny rozwój.

5. Przemysł kosmiczny i eksploracja kosmosu nie byłaby możliwa bez udziału komputerów, mikroprocesorów i całej masy tranzystorów. Nie można by było nawet marzyć o badaniu nowych planet czy lotach międzyplanetarnych gdyby nie zdobycze między innymi elektroniki. Ale również elektronika może wiele zawdzięczać lotom kosmicznym, dzięki którym odkryto wiele materiałów wykorzystywanych później do produkcji sprzętu elektronicznego. Można wyrazić pogląd, że badania kosmiczne będą jednym z motorów rozwoju przemysłu elektronicznego.

6. W tym przykładowym wyliczeniu nie sposób pominąć polityki i życia społecznego. Poprzez systemy informatyczne porozumiewają się politycy. Systemy ubezpieczeniowe nie funkcjonowałyby dziś bez sprzętu komputerowego, Banki byłyby niewydolne, podstawą komunikowania na odległość staje się telefonia cyfrowa. A nadto wszystko wielokrotnie zaspokajamy swoją próżność dzięki nowoczesnym elektronicznym urządzeniom

Reasumując należy z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że przemysł elektroniczny i informatyczny ma przed sobą bardzo „tłuste” lata. Dynamicznie zmieniające się otoczenie, zwłaszcza takie jego elementy jak konkurencja i klienci zmuszać będą firmy elektroniczne do poszukiwań ciągle nowych rozwiązań i technologii. Przykładem może być trwający przez ostatnie kilkanaście miesięcy nieformalny wyścig producentów, kto pierwszy osiągnie częstotliwość jednego gigaherca. W wyniku tej rywalizacji co kilka tygodni pojawiały się coraz szybsze układy. Procesor wykonujący miliard operacji na sekundę pierwsza przedstawiła firma AMD. Dwa dni później Intel zaprezentował swój gigahercowy układ. Prognozuje się że prędkość 10 GHz zostanie osiągnięta w ciągu najbliższych 5 lat.
Oczekiwania klientów ciągle rosną i w chwili pojawienia się na rynku nowego sprzętu natychmiast jest masowo kupowany by po kilku miesiącach stać się „informatycznym antykiem”.
Firmy elektroniczne maja ponadto jeszcze jeden wielki atut. Jest nim mianowicie bardzo młoda wyspecjalizowana kadra menedżerska i inżynierska, pełna nowatorskich pomysłów i rozumiejąca szybko zmieniające się warunki rynkowe.
W aspekcie powyższego pogląd wyrażony na wstępie opracowania uważam za dostatecznie uzasadniony.

Podobne prace

Do góry