Ocena brak

Elektroniczny pomiar odległości

Autor /Kafar Dodano /31.01.2012

Najdokładniejszą metodą wyznaczania odległości jest obecnie technika zwana elektronicznym pomia­rem odległości. Pomiar odległości odbywa się na zasadzie zbliżonej do działania radaru. Mierzony jest czas potrzebny sygnałowi elektromagne­tycznemu na przebycie drogi do danego -punktu i z powrotem. Na tej podstawie urządzenie oblicza dystans pomiędzy nim a określonym punktem.
Wynik w metrach widoczny jest bezpośrednio na wyświetlaczu. Na odległościach do 3 kilometrów urządzenia takie wykorzystują lasery pracujące w widzialnej części spektrum promieniowania elektromagnetycznego lub w podczerwieni. Wysyłane promieniowanie odbijane jest od ustawionego w badanym punkcie reflektora i jest rejestrowane przez część odbiorczą przyrządu. Do pomiarów większych odległości wykorzystuje się urządzenia mikrofalowe. W takich urządzeniach jedna część nadaje sygnał radiowy do nadajnika mikrofal, a ten wysyła impuls mikrofalowy, rejestrowany przez odbiornik połączony z pierwszym elementem.
Urządzenia tego typu można połączyć z teodo­litem i komputerem, który na bieżąco wykreśla z wielką precyzją mapę obmierzanego terenu.

Podobne prace

Do góry